• Redactie Furore

Furore fluit

Beste scheidsrechters,

Een wedstrijdje fluiten, het lijkt iets uit een ver verleden inmiddels. Op 14 maart zou ik de wedstrijd RWA C1 tegen TOGO C1 in het vlakbij Rotterdam gelegen Rhoon gaan fluiten, maar de week ervoor veranderde de wereld helaas in sneltreinvaart. Na voorzichtig wat getraind te hebben in de zomer zijn we begin september weer van start gegaan met een nieuw korfbalseizoen.

Covid-19 is de wereld helaas nog niet uit en jullie hebben in de nieuwsbrief van zondag 23 augustus al kunnen lezen over de maatregelen die we als club hebben genomen om onze sport zo veilig mogelijk te kunnen beoefenen met alle voorzorgmaatregelen die daarbij horen. De regel van 1.5 meter afstand houden geldt niet binnen de lijnen van het speelveld, alleen daarbuiten: er kan dus ‘normaal’ gespeeld worden. Als scheidsrechter hebben we het voordeel dat we over het algemeen vrij eenvoudig 1.5 meter afstand van de spelers kunnen bewaren, dus dat is nog weer anders dan 1:1 duels aangaan als speler. Het is nog de vraag hoe met name in de breedtesport (senioren)ploegen bereidwillig zijn om daadwerkelijk te gaan spelen; de komende weken zal het leren.

Spelregelwijzigingen

Half juli zijn door het IKF verschillende spelregels gewijzigd; de Nederlandse vertaling daarvan en de nadere toelichting daarop laat helaas nog op zich wachten. De belangrijkste veranderingen:

- Vanaf nu neemt iedereen zijn ‘zelfverdiende’ strafworp. Bij twijfel wijst de scheidsrechter aan wie de strafworp neemt.

- De regel over ‘voetbal’ geldt alleen nog als het bewust gebeurt. Dus geen boven/onder de knie meer: als je de bal per ongeluk op je been of voet krijgt, gewoon doorspelen. Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft.

- ‘Steunen’ of ‘vallend de bal bemachtigen’ wordt ook niet meer bestraft. Hierbij moet je vooral denken aan de knie op de grond of languit liggend de bal nog pakken. Op het kunstgras zal extreem duikgedrag waarschijnlijk wel meevallen.

- De bal met de vuist raken mag ook nu, maar dat zal ongetwijfeld beperkt blijven tot die incidentele keer dat dat eens gebeurt, want de regels over ‘gevaarlijk spel’, zijn ongetwijfeld niet veranderd.

- Onnodig het spel ophouden kan tijdens de hele wedstrijd bestraft worden.

- De ‘hoogtebal’ is afgeschaft. Die gaf ik zelf nooit, maar vraag is nog even hoe dit in de praktijk zal gaan.

- Tenslotte is er nog gewijzigd, dat er voortaan twee coaches mogen zijn, maar wel met de beperking, dat er maar één van de bank mag komen en dus niet allebei.


Aandachtspunten arbitrage vanuit het KNKV

Het KNKV heeft in deze covid-19 tijd adviezen opgesteld voor scheidsrechters; deze zijn hieronder weergegeven en zijn ook online te lezen via: https://www.knkv.nl/aandachtspunten-knkv-arbitrage-corona.

Vooraf

• Het KNKV adviseert dringend om de overheidsrichtlijnen rondom het coronavirus op te volgen. Blijf dus thuis bij klachten en meld je tijdig af via de reguliere procedure;

• Ben je positief getest op het coronavirus of word je verplicht gesteld in quarantaine te gaan, volg dit dan op en meld je tijdig bij de scheidsrechterscommissie.

Aankomst op het sportcomplex

• Kleed je thuis om. Kleedkamers op clubs zijn vaak te klein om veilig afstand te behouden tot je collega en hebben meestal maar één douche en toiletfaciliteit;

• Geen handen schudden;

• Houd afstand ten opzichte van collega, teambegeleiding, spelers en anderen op het complex;

• Maak het bespreekbaar dat wisselspelers/ begeleiding op juiste afstand een plek aan de zijlijn krijgen. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en naleving ligt bij de verenigingen;

• Neem zelf iets te drinken en te eten mee. Daarnaast moeten verenigingen op dit moment veel zaken rondom corona organiseren. Het kan zijn dat de ontvangst van jou als scheidsrechters net iets minder zal zijn dan anders en/of dat accommodaties (deels) gesloten zijn;

• Neem je eigen materialen mee zoals fluit, kaarten set en oortjes. Gebruik je iets van iemand anders, ontsmet het dan van tevoren goed.

Voor de wedstrijd

• De keuze wie aan welke kant aanvalt is zoals altijd voor de wedstrijd. Bewaak ook tijdens dit moment de 1,5 meter afstand;

• Er vindt voorlopig geen line-up en shake hands plaats. Teams stellen zich op verzoek van de scheidsrechters voor de wedstrijd op in het vak waar ze respectievelijk gaan aanvallen/verdedigen en de scheidsrechter start de wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd

• Adviezen ten bate van eigen veiligheid;

• Houd waar kan ook tijdens de wedstrijd (b.v. bij dode spelmomenten) afstand t.o.v. spelers en teambegeleiders;

• Scheidsrechters zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht houden op de coronaregels. Je mag de betrokkenen wijzen op de regels maar de verantwoordelijkheid ligt bij de coronafunctionaris en/of het bestuur van de thuisvereniging;

• Spelers die warmlopen tijdens de wedstrijd dienen dat op minimaal 1,5 meter van anderen te doen. Dat kan vaak dus alleen buiten het hek. Je hoeft hier niet specifiek op toe te zien;

• Teams en begeleiders houden 1,5 meter afstand op de wisselbank en tijdens de rustmomenten. Ook scheidsrechters houden afstand tot iedereen inclusief elkaar;

• Coaches mogen niet met het geforceerd stemgebruik of schreeuwend hun team begeleiden. Toezicht en bij overtreding zijn er disciplinaire maatregelen mogelijk binnen de reguliere spelregels;

• Spelers dienen te allen tijde voldoende afstand tot de scheidsrechters te bewaken. Doen de spelers, b.v. als ze reageren op een beslissing, dat niet, dan kan dit worden bestraft met een gele kaart (code 1c4). Probeer wel te voorkomen dat deze situatie ontstaat;

• Spelers die bewust richting een tegenstander hoesten of spugen, worden bestraft met een rode kaart (code 1b9) en worden definitief verwijderd;

• Spelers die op het veld hun neus ledigen of op het veld spugen krijgen een waarschuwing. Bij herhaling kan een gele kaart volgen (code 1c3);

• Indien de coronaregels door de direct betrokkenen tijdens de wedstrijden niet worden nageleefd mag de scheidsrechter besluiten, bij het in gedrang komen van de veiligheid van hemzelf of van spelers, om de wedstrijd te staken. Het KNKV zal dit dan als een gestaakte wedstrijd behandelen.

Na de wedstrijd

• Schud geen handen en houd altijd de 1,5 meter afstand in acht;

• Douche zoveel mogelijk thuis;

• Houd ook bij een eventueel beoordelingsgesprek en in het clubhuis minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen.

Algemene adviezen

• Was je handen bij aankomst en na afloop;

• Neem voor de zekerheid zelf ontsmettingsmiddel en reinigingsdoekjes mee.

Inschrijven op KNKV-wedstrijden extern

Ook dit seizoen zullen we aan onze verplichtingen moeten voldoen qua scheidsrechterslevering. Met vijf wedstrijdsport-teams in competitie zal dit neerkomen op zo’n 43 wedstrijden zowel veld als zaal; het minimaal aantal te fluiten wedstrijden per competitie is dan ongeveer 26. Inschrijven kan voor onze gediplomeerden via https://mijn.korfbal.nl/; dit staat momenteel nog niet open.


Ik wens jullie allemaal veel succes in deze bijzondere tijden!

Patrick, namens de scheidsrechterscommissie

27 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
 

©2019 by K.V. Furore. Proudly created with Wix.com