Coronamaatregelen

Op deze pagina zijn alle updates over de coronamaatregelen te vinden.

Update: 16-10-2020

Hallo allemaal,

Zoals jullie allemaal weten zijn er sinds 15 oktober weer nieuwe maatregelen rondom het coronavirus. Helaas is het nodig om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen.

Donderdag na de persconferentie hebben we de richtlijnen vanuit het KNKV ontvangen, en vrijdag het aangepaste protocol verantwoord sporten van gemeente Zaanstad. De eerste berichten leken te zeggen dat trainen bij de senioren niet zou mogen, en toen de berichten van het KNKV anders zeiden hebben we dit als bestuur goed besproken en het protocol van de gemeente afgewacht.

De afweging om wel of niet te gaan trainen en dan met name voor de leden boven de 18 jaar is geen gemakkelijke afweging geweest. Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor onze leden en hun gezondheid. Gedurende de hele coronaperiode is het uitgangspunt altijd geweest dat wij altijd de richtlijnen van het RIVM, het KNKV en de gemeente Zaanstad volgen. Deze richtlijnen geven aan dat het verantwoord is om met aanpassingen te trainen.

Inmiddels weten we wat wel en niet kan, en dat proberen we hieronder voor jullie uit een te zetten:

Tot 18 jaar:

Voor de jeugd tot 18 jaar geldt dat zij mogen trainen, zonder restricties, en oefeningen in partijvorm mogen doen.

Juniorenleden van 18 jaar:

Wij volgen hierin het protocol van de gemeente Zaanstad. Juniorenleden van 18 jaar mogen in groepjes van 4 personen trainen, op 1.5 meter afstand van elkaar. Zie verder bij seniorenleden.
 

Seniorenleden:
 

 • Trainen is toegestaan in groepjes van 4 personen en op 1.5 meter van elkaar (en andere groepjes)

 • In ieder korfbalvak mag 1 viertal trainen. (Let op KNKV stelt 2 viertallen per vak, maar we hebben de ruimte dus gebruik die ook.)

 • Gebruik het vak van jouw viertal ook voor schoenenwissel en evt tassen, zodat je elkaar niet elders op het sportpark tegen komt.

 • Je traint de hele training in hetzelfde viertal, er mag niet onderling gewisseld worden.
   

Er mogen maximaal 30 mensen boven de 18 tegelijkertijd op het veld aanwezig zijn. Met de huidige trainingstijden is dat haalbaar.

De 1.5 meter afstand regel en het trainen in hetzelfde viertal zijn belangrijke regels. Als blijkt dat deze regels niet gehanteerd worden of haalbaar zijn, zal het bestuur andere maatregelen nemen.

Belangrijk:

 • Kom alleen trainen als je geen klachten hebt

 • Kom alleen trainen als je je er goed bij voelt, training is in deze periode niet verplicht. Stel wel je trainer op de hoogte van je besluit.

 • Iedere ploeg zorgt voor een coronacoördinator.

 • Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de training.

 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training naar het veld

 • Volg de looproute en ontsmet je handen bij binnenkomst

 • Kleedkamers en kantine zijn gesloten, en na afloop gaat iedereen direct naar huis.

 • Toiletgebruik is mogelijk

 

In principe zijn de buitentrainingen tot de eerste week november en wordt er daarna in de zaal getraind. In principe, want we weten nog niets over het vervolg. Speculeren of de veldcompetitie eerst wordt afgemaakt, of de zaal wel gaat starten, op dit moment weten we nog niets. Zoals iedereen snapt is dat een moeilijk traject voor de bond, en zodra wij meer horen, horen jullie dat ook.

Het is helaas niet anders, laten we ons allemaal aan de maatregelen houden! Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Vriendelijke groet, namens het bestuur,

Monique de Wildt

©2019 by K.V. Furore. Proudly created with Wix.com